Vitolis Sekliuckis, Juozas Adomavičius, Birutė Jarašiūnienė, Kęstutis Simonavičius - Informatika 1. Duomenų bazės. Laboratoriniai darbai. Mokomoji knyga

Informatika 1. Duomenų bazės. Laboratoriniai darbai. Mokomoji knyga

Vitolis Sekliuckis, Juozas Adomavičius, Birutė Jarašiūnienė, Kęstutis Simonavičius

ISBN kodas: 9955-09-915-1
Leidykla: Technologija

Knygos formatai:
  • Atviras EPUB 
  • Atviras MOBI
Leidinyje pateikti duomenų bazių kūrimo laboratoriniai darbai. Juose nagrinėjama reliacinių lentelių realizacija, duomenų bazės formų, ataskaitų, makrokomandų ir užklausų sudarymas ir taikymas.
Turinys
1. Duomenų bazės loginės struktūros realizavimas ir duomenų tvarkymas ……….................................. 5
Darbo tikslas .......................................................... 5
Teorinė dalis .......................................................... 5
MS Access lentelių struktūros aprašymas …......... 7
Loginės išraiškos .................................................. 12
Veiksmų, reikalingų realizuoti DB ir tvarkyti jos duomenims, aprašymas........................................ 19
Tipinė užduotis .................................................... 24
Kontrolinės užduotys …....................................... 30
2. Nesudėtingų formų, ataskaitų ir atrankos užklausų kūrimas ............................................................... 32
Darbo tikslas ....................................................... 32
Teorinė dalis ....................................................... 32
Nesudėtingos sandaros formų sudarymas …....... 32
Atrankos užklausų kūrimas …............................. 32
Nesudėtingos sandaros ataskaitų kūrimas ........... 33
Veiksmų, reikalingų realizuoti nesudėtingoms formoms, ataskaitoms ir atrankos užklausoms, aprašymas ……………………………………... 34
Tipinė užduotis …............................................... 40
Kontrolinės užduotys ......................................... 44
3. Įvairios paskirties užklausų

Panašios elektroninės knygos

Aleksandra Laimutė Gulbinienė, Pranas Kumpikas, Algimantas Vasylius, Mykolas Žmuida
Rytis Vitkauskas, Vilius Pavilionis, Justas Povilėnas
Gediminas Kalčinskas, Valdas Jagminas
Arvydas Barila, Lina Barilienė, Albinas Jakutavičius, Ramutis Palevičius, Juozas Karbauskas
3,18 € (10,98 Lt)
Knygyne: 4,20 € (14,50 Lt)
4,63 € (15,99 Lt)
Knygyne: 7,53 € (26,00 Lt)
57,00 € (196,81 Lt)
2,31 € (7,98 Lt)
Knygyne: 3,33 € (11,50 Lt)

E.knygos užsakymas

2,17 € (7,49 Lt)
Kaina knygyne: 2,53 € (8,74 Lt)