Stanislovas Grevys, Rozalija Navickienė, Kristina Kantminienė - Chemija. Kontrolinių darbų neakivaizdininkams užduotys ir jų atlikimo metodika. Mokomoji knyga

Chemija. Kontrolinių darbų neakivaizdininkams užduotys ir jų atlikimo metodika. Mokomoji knyga

Stanislovas Grevys, Rozalija Navickienė, Kristina Kantminienė

ISBN kodas: 9955-09-586-5
Leidykla: Technologija

Knygos formatai:
  • Atviras EPUB 
  • Atviras MOBI
Mokomoji knyga skiriama necheminių specialybių neakivaizdinio skyriaus studentams. Šiame pataisytame leidinyje pakeistos kai kurios užduotys ir papildomai pateikta naujų užduočių su sprendimo pavyzdžiais.

Turinys
Bendri metodiniai nurodymai 3
Chenijos programa 5
Pirmas kontrolinis darbas 7
1. Atominė masė. Molis. Ekvivalentas. Vieninių ir sudėtinių medžiagų ekvivalentai. Ekvivalentų dėsnis 7
2. Neorganinių junginių grafinės formulės 12
3. Druskos 14
4. Atomo sandara 16
4.1. Keturi kvantų skaičiai 18
4.2. Elementų atomų elektroninės formulės 19
4.3. Periodinis dėsnis ir atomo sandarac 22
5. Cheminiai ryšiai 25
6. Cheminių procesų energetika 27
6.1. Termocheminiai skaičiavimai 27
6.2. Cheminis giminingumas. Gibso energija. Entropija 31
7. Cheminė kinerika ir pusiausvyra 37
7.1. Cheminė kinetika 37
7.2. Cheminė pusiausvyra 40
8. Tirpalai 45
8.1. Tirpalų koncentracijos reiškimo būdai 45
8.2. Neelektrolitų tirpalų savybės 49
8.3. Elektrolitų tirpalai 53
8.3.1. Elektrolitų tirpalų savybės 54
8.3.2. Reakcijos elektrolitų tirpaluose 58
8.4. Vandens elektrolitinė disociacija 60
8.5. Druskų hidrozė
Antras kontrolinis darbas 67
9. Oksidacijos – redukcijos reakcijos 67
9.1. Cheminės metalų savybės 71
9.2. Oksidacijos-redukcijos reakcijos vyksmo galimybės nustatymas 74
10. Elektrochemija 78
10.1. Elektrodiniai potencialai ir elektrovaros jėga 78
10.2. Danielio-Jakobio tipo galvaniniai elementai 79
10.3. Voltos tipo galvaniniai elementai 84
10.4. Metalų korozija 87
10.5. Elektrolizė 91
10.5.1. Vandeninių tirpalų ir lydalų elektrolizės procesai 92
10.5.2. Elektrolizės dėsniai 94
11. Vandens kietumas ir minkštinimas 97
12. Organiniai junginiai ir polimerai 101
Kontrolinių darbų užduočių variantai 104
Priedai 109

Panašios elektroninės knygos

Eduardas Bareiša, Mikas Binkis, Tomas Blažauskas, Germanas Budnikas, Birutė Budrytė, Vitalija Keršienė, Rimantas Makarevičius, Regina Misevičienė, Armantas Ostreika, Jūratė Pauliutė, Ona Margarita Pečiukonienė, Vitolis Sekliuckis, Kęstutis Simonavičius
Vilhelmina Kavaliauskienė, Dalia Paukštienė, Valdas Paukštys
Nijolė Šepetienė
Aleksandra Laimutė Gulbinienė, Pranas Kumpikas, Algimantas Vasylius, Mykolas Žmuida
7,82 € (27,00 Lt)
Knygyne: 11,49 € (39,67 Lt)
2,02 € (6,97 Lt)
Knygyne: 2,59 € (8,94 Lt)
2,89 € (9,98 Lt)
Knygyne: 6,31 € (21,79 Lt)
3,18 € (10,98 Lt)
Knygyne: 4,20 € (14,50 Lt)

E.knygos užsakymas

2,89 € (9,98 Lt)
Kaina knygyne: 3,37 € (11,64 Lt)