Rinktinė - Rinka ir moralė

Rinka ir moralė

Rinktinė

ISBN kodas: 978-609-8101-07-2
Išleista: 2011
Leidykla: LLRI

Knygos formatai:
  • Atviras EPUB 
  • Atviras MOBI
Rinktinėje „Rinka ir morale” yra aptariamas rinkos ir moralės santykis, verslininko vaidmuo visuomenėje, pateikiamas rinkos vertinimas krikščionybės požiūriu. Knygoje paneigiami paplitę mitai, kad laisvoji rinka yra amorali. Priešingai – įrodoma, kaip rinka skatina ir stiprina moralų elgesį. Kaip teigia vienas rinktinės autorių Henry Hazlitt, „Kapitalizmo sistema, laisvoji rinka, yra laisvės, teisingumo ir produktyvumo sistema. Visais šiais atžvilgiais ji yra nepalyginamai pranašesnė už prievartines alternatyvas. Šios trys dorybės yra neatskiriamos. Kiekviena išplaukia iš kitos. Tik būdami laisvi žmonės gali būti moralūs. Tik jeigu jie turi pasirinkimo laisvę, apie juos galima sakyti, kad jie skiria gėrį nuo blogio.“
Knygoje „Rinka ir moralė“ surinkti tekstai, analizuojantys, kaip moralė ar moralus elgesys reiškiasi rinkoje. Tekstus jungia bendra mintis, jog rinka yra tiek moralų elgesį skatinanti aplinka, tiek moralus elgesys yra neatsiejama rinkos prielaida. Pateikiami Friedricho A. Hayeko, Guodos Azguridienės, Kęstučio Kėvalo, Johno Meadowcrofto straipsniai, ištrauka iš Henry Hazlitto knygos.

Panašios elektroninės knygos

Žilvinas Šilėnas, Marija Vyšniauskaitė
James M. Heidema
(rinktinė)
Nikolaj Rysev
8,99 € (31,04 Lt)
2,89 € (9,98 Lt)
Knygyne: 5,50 € (18,99 Lt)
0,00 € (0,00 Lt)
2,87 € (9,91 Lt)
Knygyne: 9,88 € (34,11 Lt)

E.knygos užsakymas

0,00 € (0,00 Lt)
Kaina knygyne: 0,00 € (0,00 Lt)