Rasa Ragulskytė - Markovienė - Aplinkos teisė

Aplinkos teisė

Rasa Ragulskytė - Markovienė

ISBN kodas: 978-609-437-027-4
Išleista: 2005
Leidykla: Eugrimas
Kategorija: Teisė

Knygos formatai:
  • Adobe PDF 
Ši monografija yra pirmas Lietuvoje darbas, nagrinėjantis Europos Sąjungos aplinkos teisės pagrindinių nuostatų derinimo su Lietuvos aplinkos teise problematiką. Joje nušviečiama Europos Sąjungos aplinkos teisės raida, apibūdinami aplinkos politikos principai, įvertinama Europos Sąjungos kompetencija aplinkos srityje. Tiriamos Lietuvos aplinkos teisės formavimosi prielaidos, analizuojamos konstitucinės aplinkosaugos nuostatos, aptariama teisinės sistemos reformos ir teisės derinimo sąsaja. Išskiriant problemas, su kuriomis buvo susidurta ir vis dar yra susiduriama teisės derinimo procese, plačiau nagrinėjamas vienas iš svarbiausių aplinkos teisės institutų – poveikio aplinkai vertinimas. Knyga bus naudinga įstatymų leidžiamosios valdžios atstovams, rengiantiems teisės aktus, kuriuose yra įtvirtinami Europos Sąjungos aplinkos teisės reikalavimai, taip pat vykdomosios valdžios (ypač aplinkos apsaugos valdymo institucijų), teisminės valdžios atstovams ir teisininkams praktikams, įgyvendinantiems šiuos reikalavimus. Leidinys pravartus ir studentams bei mokslininkams, besigilinantiems į tam tikrus aplinkos teisės klausimus.

Panašios elektroninės knygos

Raimundas Jurka, Rima Ažubalytė, Marina Gušauskienė, Artūras Panomariovas
Dalia Bukelienė
Tomas Aitis
Friedrich August von Hayek
4,34 € (14,99 Lt)
Knygyne: 6,05 € (20,89 Lt)
5,79 € (19,99 Lt)
Knygyne: 9,88 € (34,11 Lt)
10,14 € (35,01 Lt)
0,00 € (0,00 Lt)

E.knygos užsakymas

2,89 € (9,98 Lt)
Kaina knygyne: 4,40 € (15,19 Lt)