Apie Skaityklė.lt Pagalba Nuorodos
 
Liudvika Stanislava Naginevičienė - Profesinė komunikacija. Mokomoji knyga

Profesinė komunikacija. Mokomoji knyga

Liudvika Stanislava Naginevičienė

ISBN kodas: 978-9955-25-669-4
Leidykla: Technologija

Knygos formatai:
  • Atviras EPUB 
  • Atviras MOBI
Knyga  plačiai nagrinėja visų profesijų bendruosius komunikavimo principus, modelius, sąvokas ir t. t. Šiek tiek daugiau dėmesio skiriama inžinerinių profesijų specialistų bakalauro studijų programoms. Knyga rekomenduojama ir intensyvaus mokymo studijų magistrantūros programos ekonomikos, ir vadybos profesijų specialistams.
Turinys
ĮVADAS ................................................................. 7
1. KOMUNIKACIJA ............................................ 11
1.1. Komunikacijos samprata ……….................... 13
1.2. Komunikacijos formos …............................... 20
1.3. Komunikacijos studijų mokyklos ................... 20
1.4. Komunikacijos proceso modeliai ................... 23
1.5. Sėkmingos komunikacijos prielaidos ............. 53
1.6. Inžinerinė komunikacija ................................. 61
1.6.1. Inžinerijos samprata ………........................ 61
1.6.2. Bendrosios inžinerinės veiklos nuostatai .... 63
1.6.3 Komunikavimo specifika kuriant naują gaminį ............................. 68
2. MOKSLINĖ KOMUNIKACIJA ….................. 75
2.1. Mokslo samprata ........................................... 77
2.2. Mokslo sritys, kryptys ir klasifikacija .......... 79
2.3. Mokslinio pažinimo procesas ….................... 81
2.4. Moksliniai metodai ........................................ 84
2.5 Moksliškumo kriterijai …............................... 89
2.6. Mokslinė veikla – mokslinis procesas ........... 93
2.7. Mokslinės veiklos pakopos ............................ 98
2.7.1. Temos pa(si)rinkimas ................................ 100
2.7.2. Problema ir jos formuluotė …................... 102
2.7.3. Hipotezė .................................................... 105
2.7.4. Medžiagos rinkimas, skaitymas ir vertinimas ...................... 109
3. MOKSLINIŲ DARBŲ RAŠYMAS ............... 115
3.1. Moksliniai rašto darbų žanrai ....................... 117
3.2. Mokslinio darbo struktūra ............................ 123
3.3. Pagrindinė mokslinio darbo dalis ................. 124
3.3.1. Įvadas …………........................................ 124
3.3.2. Tiriamoji dalis (dėstymas) ........................ 126
3.3.3. Išvados ...................................................... 131
3.4. Papildomosios mokslinio darbo dalys ......... 132
3.4.1. Priekinis viršelis ....................................... 132
3.4.2. Antraštinis puslapis …….......................... 133
3.4.3. Santrauka .................................................. 133
3.4.4. Turinys .......................................................135
3.4.5. Simbolių, vienetų, santrumpų, terminų aiškinimo žodynas .....136
3.4.6. Pratarmė ....................................................136
3.4.7. Šaltinių, literatūros sąrašas ir citavimas ....137
3.4.8. Priedai ……...............................................140
3.4.9. Skyrių, poskyrių ir puslapių numeravimas 141
3.5. Vaizdinė medžiaga .......................................141
3.6. Argumentavimas ..........................................149
3.7. Bendrieji reikalavimai ..................................153
4. SAKYTINIS TEKSTŲ PATEIKIMAS ...........161
4.1. Viešojo kalbėjimo samprata ……..................163
4.2. Viešųjų kalbų rūšys .......................................165
4.3. Viešosios kalbos turinys ...............................168
4.3.1. Mokslinio pranešimo struktūra ..................169
4.3.2. Pasirengimas pranešimui . .........................172
4.3.3. Kaip iliustruoti pranešimą? …....................181
5. BENDRAVIMO KULTŪRA ..........................189
5.1. Neverbalinė komunikacija ............................191
5.2. Etiketas .........................................................193
5.2.1. Kasdienis mūsų elgesys . ...........................193
5.2.2. Mandagumas .............................................194
5.3. Pirmasis įspūdis ............................................196
5.4. Rangai ….......................................................198
5.5. Erdvė aplink mus ..........................................200
5.6. Sveikinimasis ................................................202
5.6.1. Sveikinimasis žodžiu .................................203
5.6.2. Sveikinimasis rankos paspaudimu ............204
5.6.3. Rankos bučiavimas ……...........................206
5.7. Supažindinimas ............................................207
5.8. Kreipinys ......................................................210
5.9. Atsiprašyti ne tik mandagu ...........................212
5.10. Stebuklingi mandagumo žodžiai „prašom“ ir „ačiū“..............213
5.11. Pokalbiai telefonu ......................................214
5.12. Elektroninis paštas ......................................216
5.13. Priėmimai . .................................................218
5.14. Svečių pareigos ..........................................223
5.15. Šiuolaikinė elgsena prie stalo …................224
5.16. Dovanos .................................................... 229
5.17. Akademinėje aplinkoje ............................. 230
LITERATŪRA .................................................. 233
PRIEDAI ............................................................ 241
1 priedas. UNESCO serifikatas ……….............. 243
2 priedas. Mokomojojo rašto darbo antraštinio puslapio pavyzdys .............................................. 245
3 priedas. Bibliografinių aprašų pavyzdžiai ....... 247
4 priedas. Prašymo pavyzdys ……..................... 253
5 priedas. Gyvenimo aprašymo pavyzdys .......... 255
6 priedas. Motyvacinio laiško pavyzdys ............ 257
7 priedas. Rekomendacijos pavyzdys ................ 259

Lankytojų atsiliepimai

Panašios elektroninės knygos

Vytautas Dirvelis, Antanas Lenkevičius, Romas Marcinkevičius, Ramutis Palevičius, Rima Sturienė
Juozas Adomavičius, Eduardas Bareiša, Eimutis Karčiauskas, Vitalija Keršienė, Antanas Lenkevičius, Regina Misevičienė, Alfonsas Misevičius, Kęstutis Motiejūnas
Rytis Vitkauskas, Vilius Pavilionis, Justas Povilėnas
Algirdas Šulčius, Rozalija Navickienė, Angelė Jezerskaitė, Stasys Grevys, Rimtautas Rumša, Kristina Kantminienė, Edita Paluckienė, Egidijus Griškonis
2,31 € (7,98 Lt)
Knygyne: 3,19 € (11,01 Lt)
2,60 € (8,98 Lt)
Knygyne: 3,24 € (11,19 Lt)
4,63 € (15,99 Lt)
Knygyne: 7,53 € (26,00 Lt)
2,02 € (6,97 Lt)
Knygyne: 2,23 € (7,70 Lt)

E.knygos užsakymas

5,21 € (17,99 Lt)
Kaina knygyne: 7,05 € (24,34 Lt)

Norėdami skaityti įsigytą e.knygą, susikurkite savo "Adobe ID" ir parsisiųskite bei autorizuokite nemokamą "Adobe Digital Editions" programėlę.