Vilhelmina Kavaliauskienė, Dalia Paukštienė, Valdas Paukštys - Inžinerinės grafikos baziniai uždaviniai ir jų sprendimo algoritmai. Mokomoji knyga

Inžinerinės grafikos baziniai uždaviniai ir jų sprendimo algoritmai. Mokomoji knyga

Vilhelmina Kavaliauskienė, Dalia Paukštienė, Valdas Paukštys

ISBN kodas: 9955-09-108-8
Leidykla: Technologija

Knygos formatai:
  • Atviras EPUB 
  • Atviras MOBI
Mokomoji knyga skirta pirmo kurso techninių studijų studentams. Ji padės savarankiškai įsisavinti braižomosios geometrijos ir braižybos žinias, ugdyti ir lavinti grafinius mokėjimus ir įgūdžius.

Turinys:
1. Stačiakampė koordinačių sistema 5
2. Taškas 5
Taško projekcijos ir koordinatės 5
3. Tiesė 9
Projektuojančioji tiesė 9
Lygio tiesė 11
Bendrosios padėties tiesė 13
4. Plokštuma 17
Plokštumos atvaizdavimo būdai 17
Ypatingosios padėties plokštuma 18
5. Geometrinių elementų tarpusavio padėtys 19
Taškas ir tiesė 19
Tiesė ir plokštuma 21
Taškas, tiesė, plokštuma 23
Dvi plokštumos 27
Tiesės ir plokštumos sankirta 30
Lygiagretumas 32
Statmenumas 34
6. Projekcijų pertvarkymai 36
Projekcijų plokštumų pakeitimai 36
Sukimas apie ašį, statmeną projekcijų plokštumai 39
Lygiagretusis postūmis 40
7. Geometrinių kūnų paviršiai, kirtiniai ir išklotinės 41
Piramidė 41
Prizmė 43
Cilindras 43
Kūgis 45
Rutulys 48
8. Dviejų paviršių sankirta 54
9. Paviršiaus ir tiesės sankirta 58
10. Projekcinė braižyba 59
Vaizdai 59
Paprastieji pjūviai 60
Aksonometrinės projekcijos 64
Sudėtingieji pjūviai 66
Kirtiniai 68

Panašios elektroninės knygos

Eduardas Bareiša, Mikas Binkis, Tomas Blažauskas, Germanas Budnikas, Birutė Budrytė, Vitalija Keršienė, Rimantas Makarevičius, Regina Misevičienė, Armantas Ostreika, Jūratė Pauliutė, Ona Margarita Pečiukonienė, Vitolis Sekliuckis, Kęstutis Simonavičius
Aleksandra Laimutė Gulbinienė, Pranas Kumpikas, Algimantas Vasylius, Mykolas Žmuida
Rytis Vitkauskas, Vilius Pavilionis, Justas Povilėnas
Juozas Adomavičius, Eduardas Bareiša, Eimutis Karčiauskas, Vitalija Keršienė, Antanas Lenkevičius, Regina Misevičienė, Alfonsas Misevičius, Kęstutis Motiejūnas
7,82 € (27,00 Lt)
Knygyne: 11,49 € (39,67 Lt)
3,18 € (10,98 Lt)
Knygyne: 4,20 € (14,50 Lt)
4,63 € (15,99 Lt)
Knygyne: 7,53 € (26,00 Lt)
2,60 € (8,98 Lt)
Knygyne: 3,24 € (11,19 Lt)

E.knygos užsakymas

2,02 € (6,97 Lt)
Kaina knygyne: 2,59 € (8,94 Lt)