Raimundas Jurka, Rima Ažubalytė, Marina Gušauskienė, Artūras Panomariovas - Baudžiamojo proceso principai

Baudžiamojo proceso principai

Raimundas Jurka, Rima Ažubalytė, Marina Gušauskienė, Artūras Panomariovas

ISBN kodas: 978-609-437-028-1
Išleista: 2009
Leidykla: Eugrimas
Kategorija: Teisė

Knygos formatai:
  • Atviras EPUB 
  • Atviras MOBI
Leidinyje aptarta baudžiamojo proceso principo samprata, baudžiamojo proceso principų sistema bei klasifikavimas, taip pat baudžiamojo proceso principų – teisės į teisminę gynybą principo, teisingo bylos nagrinėjimo principo, nešališkumo principo, teisingumą vykdo tik teismas, nekaltumo prezumpcijos principo, rungimosi principo, asmenų lygybės procese principo, teisės į gynybą principo, proporcingumo principo, viešumo principo, valstybinės kalbos vartojimo procese principo, proceso greitumo principo, proceso išsamumo principo, tiesioginio nagrinėjimo principo, žodinio nagrinėjimo principo – turinio aspektai. Leidinys pirmiausia skirtas studijuojantiesiems baudžiamąjį procesą, tačiau gali būti naudingas ir praktikuojantiems teisininkams, taip pat visiems, besidomintiems baudžiamuoju procesu.

Panašios elektroninės knygos

Romualdas Drakšas, Anna Drakšienė
Tomas Aitis
Tomas Aitis
Dalia Bukelienė
5,79 € (19,99 Lt)
Knygyne: 16,51 € (57,01 Lt)
10,14 € (35,01 Lt)
4,92 € (16,99 Lt)
5,79 € (19,99 Lt)
Knygyne: 9,88 € (34,11 Lt)

E.knygos užsakymas

4,34 € (14,99 Lt)
Kaina knygyne: 6,05 € (20,89 Lt)